Обект реализиран с керемиди CASTLE в Ливан

Наименование: Da’ar SaadeОписание: Музейна сграда с конферентни залиМестонахождение: Dhour-Shuair, El Matn, LebanonРазмери на обекта (РЗП): 4000 m2Площ на покривна конструкция: 1000 m2Доставено количество керемиди (за обекта): 15000Изпълнение: полимерно-пясъчни керемиди тип „CASTLE“/“Марсилия“Обектът се изпълнява от нашите партньори Перфекто Груп Интернешънъл ООД

Обект реализиран с керемиди CASTLE в Ливан Read More »